شماره تماس : 8070-602-416

  canada

Save

Save

لوپن باغی - GARDEN LUPIN

کد: 270  

این گیاه به صورت وحشی و خود رو در دشت ها، دامنه کوهها و بستر رودخانه ها میروید

آکاسیا پنجه گربه ای - CATCLAW ACACIA

کد: 219

این گیاه به فرم درختچه ای یا درختی کوچک است که می تواند تا حدود 10 متر ارتفاع و 20 تا 30 سانتیمتر قطر تنه رشد کند

انجیرک - LESSER CELANDINE

کد : 140

انجیرک

ابریشم مصری - YELLOW BIRD OF PARADISE

کد : 102

ابریشم مصری