شماره تماس : 8070-602-416

  canada

Save

Save

زغال اخته تاتاری - TATARIAN DOGWOOD

 کد: 280

این گیاه درختچه ای زینتی در اندازه های متوسط و سریع الرشد است