شماره تماس : 8070-602-416

  canada

Save

Save

نخل کریسمس - CHRISTMAS PALM

 کد: 264

علت نامگذاری این گیاه تحت عنوان نخل کریسمس ، میوه های آن است که زینتی و بسیار زیبا هستند و به رنگ قرمز مایل به زرد میباشند

نوش - ARBOR-VITA

کد:124 

نوش