شماره تماس : 8070-602-416

  canada

Save

Save

هاماملیس آمریکایی - AMERICAN WITCH-HAZEL

کد : 250

یکی از گونه های جنس هاماملیس یا نارون کوهی و بومی تا شرق آمریکای شمالی از اسکوتیا تا مینسوتا، و جنوب تا مرکز فلوریدا تا شرق تکزاس است.