شماره تماس : 8070-602-416

  canada

Save

Save

گل یاس سفید - COMMON JASMINE

کد:373

در مناطق گرمسیر آنرا بیرون و در حیاط بکارید

گل یاقوتی - BROWALLIA

کد: 357

برگ های برووالیا سبز، براق، نوك تیز و تخم مرغی شكل می باشند

گل یاس رازقی - ARABIAN JASMINE

کد: 342

دراین گیاه دفعات آبیاری به مقتضای فصل و درجه حرارت محیط فرق می کند 

یاس درختی لوویس - LEWIS' MOCK-ORANGE

کد: 324

یاس درختی لوویس" درختچه ای خزاندار از خانواده ی گل ادریسی است

یاس صورتی - CHINESE JASMINE PLANT

کد: 292

این گونه خوشبو و معطرترين گل در خانواده گل های یاس است

گل یاقوتی - BROWALLIA

کد: 291

نسبت به سایر گونه ها و جنس های یاس زرد، محبوبیت بیشتری برای کشت در باغ ها، پارک ها و فضای سبز دارد

یاس زرد - CAROLINA JESSAMINE

 کد: 263

این گیاه نسبتا مقاوم و سازگار شونده است

یاس درختی / یاس شیروانی - MOCK ORANGE

کد: 248

یکی از گیاهان گلدار از خانواده هیدرانجیاسه و بومی اروپای جنوبی است

یاسمن - WAX FLOWER

کد : 247

گلهای استفانوتیس سفید، لوله ای، ستاره ای شكل و معطر هستند

یاس درختی کالیفرنیا - DEER BRUSH

کد:183   

یاس درختی کالیفرنیا

یاس خوشه ای - COMMON LILAC

کد:121

یاس خوشه ای

یخ در بهشت - ICE PLANT

کد : 92

یخ در بهشت

یوکا فیلامنتوسا - ADAM'S NEEDLE

کد : 70

یوکا فیلامنتوسا

یاس زرد هیبریدی / یاس زرد حاشیه ای - BORDER FORSYTHIA

کد : 64

یاس زرد هیبریدی / یاس زرد حاشیه ای

یاسمن زمستانه - WINTER JASMINE

کد : 39

یاسمن زمستانه