شماره تماس : 8070-602-416

  

Save

Save

Back to top
Go to bottom

شاه توت

کد: D1219

شاه‌ توت (Morus alba)  گونه ای ازتوت است که اصل آن ازایران است.


توت ازتیره گزنه‌ها (Morus alba) که شامل ده تا شانزده گونه می‌باشد. شاه‌ توت یکی از انواع این درخت است.

 

شاه توت

بین خانواده توت، درخت شاه‌ توت ازهمه کوچک تراست . این درخت طول عمرطولانی ای دارد و می تواند برای چند صد سال زنده بماند .

خواص شاتوت

میوه شاتوت بزرگترازتوت سفید است ورنگ آن قرمزتیره یا ارغوانی ومزه اش ترش و شیرین و مطبوع است. شاه‌ توت را می توان به شکل های متفاوتی به صورت خام، پخته و یا به صورت مربا مورد استفاه قرار داد.
وجود مواد مغذی بسیارونقش هم افزایی این مواد مغذی بریکدیگرسبب شده است تا این میوه به عنوان منبعی خوب برای تامین نیازروزانه به ریزمغذی های گوناگون مورد توجه قرار گیرد.
محققان انجمن تغذیه آمریکا، شاتوت را درمقایسه با 40 نوع میوه تازه دیگر، به عنوان اولین میوه ازنظرفعالیت آنتی اکسیدانی قرارداده اند که دارای فیتوکمیکال های قوی مانند آنتوسیانین است. آنتوسیانین رنگدانه ای است که رنگ سیاه شا توت از آن ناشی می شود.
گفته می شود با گنجاندن میوه هایی مانند شاتوت دررژیم غذایی خود می توان عملکرد مغز را بهبود بخشید وآن را تقویت کرد. محققان معتقدند فلاوونوئید ها ازجمله آنتوسیانین و فلاوانول های موجود دراین میوه وخانواده آن ازطریق راه ویژه ای درهیپوکامپوس مغز می توانند پروتئین های خاصی را فعال کرده وحافظه را تقویت کنند. هیپوکامپوس بخشی ازمغز است که یادگیری وحافظه را کنترل می کند. از آن جا که تقویت حافظه درازمدت و کوتاه مدت در سطح ملکولی در نورون ها کنترل می شود، خوردن این میوه می تواند ظرفیت حافظه را تا حد زیادی افزایش داده و منجر به تقویت آن شود.

 

خواندن 185 دفعه

دسته بندی کامل درختان و درختچه ها