شماره تماس : 8070-602-416

  

Save

Save

Back to top
Go to bottom

موضوع فضای سبزومحوطه سازی به سلیقه ئ مشتری ومنطقه ای که درآن قراردارد بستگی دارد.
حیاط و فضای بیرونی خانه زمانی می تواند زیبا و شاداب کننده باشد که سرسبزی درتمام طول سال فضای سبز را دربربگیرد.
استفاده ازگیاهان همیشه سبزدرطراحی محوطه باعث می شود حس وحال مثبت و فضای دلنشین همیشه حکم فرما باشد.
چند نمونه از درختچه های همیشه سبز را معرفی می کنیم.

کد: d1501

گل ها به رنگ سفید و دارای چهار لوب بوده که گرده افشانی آنها توسط زنبورهای عسل صورت می گیرد.

کد: d1502

میوه این درخت در تابستان قهوه ای و در بهار سبز می باشد.

کد: d1503

برگ نو معمولی (COMMON PRIVET) درختچه ای نیمه همیشه سبز یا خزاندار است.

کد: d1504

تنه درخت بداغ زمانی که خرد و یا شکسته میشود دارای بوی بسیار بدی است.

کد: d1505

یکی از گونه های جنس هاماملیس یا نارون کوهی و بومی تا شرق آمریکای شمالی از اسکوتیا تا مینسوتا، و جنوب تا مرکز فلوریدا تا شرق تکزاس است.

 کد: d1506

برگ نوی آگراتینا (PRIVET-LEAVED AGERATINA)

کد: d1507

بورونیا (BORONIA)

 

کد: d1508

این گیاه به عناوین دیگری چون گیاهان Firestick،درخت فرفیون هند ، درخت مداد ، چوب در آتش و یا شیر بوش شناخته شده است.

دسته بندی کامل درختان و درختچه ها